29. 9. 2014

Strana zelených Hostivice – několik slov před komunálními volbami na období 2014 – 2018

Vážení občané,
Strana zelených pracuje v Hostivici mnoho let. Měli jsme své zástupce v komisích města i v zastupitelstvu. Chtěli bychom nadále přinášet do města sociální citlivost, občanskou otevřenost a stabilitu. Naším programem zůstává ekologická demokracie, spokojenost občanů a fungující radnice.
Hostivice, tak jako i jiná města, se nachází před řadou problémů, které je podle nás zapotřebí řešit. Nesmíme ani zapomenout na důležitý rozvoj města. Proto si dovolujeme vám představit některé oblasti ve městě, na které bychom se v zastupitelstvu soustředili.

V oblasti vzdělávání se zaměříme na řešení nedostatečné kapacity předškolních zařízení. Rozšíření stávající mateřské školy je podle nás technicky proveditelné a časově nejméně náročné. Proto budeme usilovat o dostavbu jednoho pavilonu se čtyřmi třídami. Dále pak začít s podporou soukromých mateřských škol ve městě.

Přestože byla základní škola v loňském roce dostavěna, stojí před stejným problémem v krátké budoucnosti, jako dnes škola mateřská. K této obavě nás vedou současné přeplněné třídy a schválený územní plán výstavby města, plánující rozvoj ze stávajících 9 tisíc na 14 tisíc obyvatel města. Chápeme, že rozšíření ZŠ je časově i finančně náročné, proto je potřeba již nyní zahájit kroky vedoucí k zajištění rozšíření školy. To, co se dá udělat ve škole rychle a bez velkých finančních nároků, je rozšíření školních družin o vyšší ročníky, zavést zdravou stravu v jídelně školy a v neposlední řadě co nejvíce zajistit bezpečnou cestu dětí do školy.

Tak jako považujeme za důležité postarat se o ty nejmladší občany města, tak považujeme v sociální oblasti za důležité postarat se i o ty nejstarší občany města. Domov pro seniory, ve kterém dnes v našem městě žije 65 občanů a který má na stole dalších 200 žádostí o přijetí, staví naše město před stejně naléhavý problém, jaký je třeba řešit se školkou. I zde je nutné rozšíření. Ti z vás, kteří namítnou, že Domov pro seniory je ve vlastnictví Středočeského kraje a naše město s ním nemá co do činění, budou mít částečně pravdu. Tady je třeba zdůraznit, že i současný domov byl postaven v devadesátých letech v Hostivici jenom proto, že tehdy dalo naše město k dispozici pozemek. Ze stejných důvodů budeme navrhovat odkup volného sousedního pozemku, který byl již v minulosti městu nabídnut k prodeji. Následně pak jednat se Středočeským krajem o rozšíření domova, ve kterém by neměl chybět ani denní stacionář.

Snad největším nevratným krokem je připravovaná výstavba paralelní letištní dráhy RWY 06/24R. Bohužel, naše město je jediné ve Středočeském kraji, na jehož katastrálním území bude zčásti dráha postavena. Termínem pro zahájení stavby je letištěm naplánovaný rok 2016, dokončení v roce 2018. Nebudeme uvádět všechny negativní dopady na naše město. Mnohokrát jsme o nich psali. Podle studie EIA ( posouzení stavby na životní prostředí ) je patrné, že jedním z nejhorších je hluk a připouští, že nově bude poškozována i Hostivice. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo nařízení, podle kterého je třeba “nadřadit zájmy rozvoje letiště nad zájmy rozvoje obcí”. Co říci? Musíme požadovat provedení účinných maximálních opatření omezujících dopady provozu na nás občany a kompenzaci za ztrátu kvality života. Bojujeme o lepší a stále kvalitnější život, na druhé straně nás civilizační pokrok omezuje. Teď je tedy velmi důležité, sledovat aktivity letiště a rychle jednat. Je zásadní, jak se nové zastupitelstvo k tomuto problému postaví. My, Strana zelených, známe dopady dráhy na životní prostředí dobře a jsme připraveni v zájmu nás všech občanů města ji obhajovat.

Sportovní areál vedle Základní školy je snem asi mnoha občanů po celé republice, jen málo měst v ČR má tu jedinečnou šanci vybudovat moderní sportovní areál v centru města vedle základní školy. Naše město by se o ni nemělo připravit. Propojení sousedního sportoviště TJ Sokol Hostivice odstraněním valu, který školu od něho odděluje, by vznikl prostor, ve kterém bychom rádi viděli širokou škálu sportovišť, jako je plážový volejbal, dvě fotbalová hřiště, horolezecká stěna a řada jiných. Neměl by zde chybět menší plavecký bazén, propojený se školou, tak jako v Tuchlovicích. Areál který využívá dopoledne škola, odpoledne klub a veřejnost. Je jisté, že i zde to bude běh na delší trať, proto je podle nás zapotřebí vystartovat co nejdříve.

Pěší a cyklistická zóna podél Litovického potoka, s patřičnou parkovou úpravou (prosíme nezaměňovat s revitalizací potoka, se kterou nemáme nic společného) napříč naším městem, je námi navrhována již ve třetím volebním období. Tuto jedinečnou možnost, jak propojit nejdůležitější části města jako je náměstí, škola, školka a stadion, považujeme za důležité z důvodů bezpečnosti chodců a cyklistů pohybujících se po městě. Jsme přesvědčeni, že by zde vznikl ideální prostor i ke kulturním aktivitám občanů města.

Městské komunikace jejichž stav se za poslední dobu zlepšil, jsou i přesto podle nás daleko od uspokojivého stavu. Jejich budování a opravy považujeme za náhodné a nesystémové. Prostě se budují všude tam, kde to nejmíň stojí peníze a ne tam, kde jsou zapotřebí. Tento způsob výstavby a oprav je třeba změnit a začít s promyšlenou a ucelenou výstavbou.

Cyklotrasa Hostivice-Ruzyně se již několik let plánuje, bohužel nikdy nedošlo k její realizaci. To nás velice mrzí, považujeme tuto cyklotrasu za důležité propojení s Prahou 6. Budeme proto usilovat o její realizaci.

Spolkovou dobrovolnou činnost hodnotíme díky řadě občanů města za bohatou, přesto by její podpora podle nás měla být ze strany města vyšší. Přitom se nemusí vždy jednat jen o podporu finanční. Velmi se nám líbí myšlenka některých měst a obcí, kde občanům, kteří se této činnosti věnují (např. členům Dobrovolného hasičského sboru), odpouštějí placení za odvoz popelnic. Je to jen symbolické gesto, ale svědčí o tom, že si práce těchto lidí váží.

Bezpečnost v našem městě lze podle nás zvýšit zavedením kamerového systému. Mělo by dojít v novém zastupitelstvu k diskuzi o jeho realizaci.

Čistotu a upravenost našeho města považujeme za dobrou. Věříme, že některé drobné nedostatky TS časem odstraní. Jediné co budeme požadovat je rozšíření o sběrné kontejnery na odvoz tříděného odpadu a to na kovový odpad a kontejnery na sběr oleje z domácností. Jsme přesvědčeni, že hlavně rozšíření o sběr oleje z domácností přispěje k lepšímu vyčištění vody v městské čistírně odpadních vod a zlepšení životního prostředí. V řadě měst toto již dělají a naše město by se k nim mělo přidat.

Informovanost občanů je podle nás naprosto nedostačující. Chybí kontakt občana s radnicí. Tento problém bychom rádi vyřešili “veřejným diskuzním fórem” zavedeným na internetových stránkách radnice města. Chápeme, že v dnešní uspěchané době nemá každý občan města čas chodit na zasedání zastupitelstva a tam někdy dlouhé hodiny čekat na závěrečnou diskuzi.

Co říci závěrem. Budeme rádi, když se naše město, ať dopadnou volby jakkoli, stane sídlem lidí, kteří budou dobrými sousedy. Rozvoj města musíme řešit formou zastupitelské demokracie. Není to jednoduché ani pohodlné, ale jedině tak můžeme vybudovat město k obrazu svému.

Členové a příznivci Strany zelených Hostivice, dne 27.9.2014

 

Nejnovější příspěvky