28. 5. 2018

Vážení brigádníci ze Břvů,
rád bych vám touto cestou poděkoval, že jste se pustili do vyčištění břehu Břevského rybníku, a to především od odpadu, který tam po sobě zanechal člověk. Zároveň si dovoluji vás požádat o zvážení plánů, které jste prezentovali ve vašem článku v Hostivickém měsíčníku č. 4/2018. Bezpochyby je krásné mít kolem domů upravené parkové prostředí. Je ale krásné mít ho všude? Pohybujete se na území “Přírodní památky Hostivické rybníky”. Neslušelo by tomuto prostoru ponechání přírodě samotné? Nemusíme přírodě všude jen poroučet, jsem přesvědčen, že bude krásná i bez zásahů nás lidí.

Josef Kuthan, předseda ZO Strany zelených Hostivice

 

Odkaz na Hostivický měsíčník 2018

Nejnovější příspěvky